Polityka zwrotów

Background
 1. Warunki ogólne:
  • Klient ma prawo do zwrotu towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówienia.
  • Towar musi być w oryginalnym opakowaniu, nieużywany, w stanie nienaruszonym i kompletnym (wraz z wszelkimi akcesoriami, instrukcjami itp.).
  • Koszty zwrotu ponosi klient, chyba że produkt jest wadliwy lub został dostarczony w niezgodności z zamówieniem.
 2. Procedura zwrotu:
  • Klient powinien skontaktować się z obsługą klienta poprzez zakładkę kontaktową (tj. w stopce oraz menu głównym) w celu zgłoszenia zwrotu i uzyskania instrukcji dotyczących procesu zwrotu.
  • Sklep może poprosić o dostarczenie informacji dotyczących zamówienia, takich jak numer faktury, dane osobowe itp.
  • Po potwierdzeniu zgłoszenia zwrotu sklep powinien poinformować klienta o dalszych krokach, takich jak adres do zwrotu towaru.
 3. Odpowiedzialność za przesyłkę zwrotną:
  • Klient jest odpowiedzialny za bezpieczne zapakowanie i odesłanie produktu.
  • Zaleca się korzystanie z usług przewoźnika oferującego śledzenie przesyłki oraz ubezpieczenie w przypadku zagubienia lub uszkodzenia towaru podczas transportu.
 4. Odszkodowanie za zwrot:
  • Jeśli produkt jest wadliwy lub został dostarczony w niezgodności z zamówieniem, sklep zwraca pełną kwotę zapłaconą przez klienta, w tym koszty przesyłki.
  • W przypadku zwrotu z powodu zmiany zdania klienta, sklep zwraca jedynie cenę produktu, bez kosztów przesyłki.
 5. Zwroty po terminie:
  • Zwroty zgłoszone po upływie 14-dniowego okresu mogą być rozpatrywane indywidualnie przez sklep.
  • W takich przypadkach sklep zastrzega sobie prawo do obniżenia zwracanej kwoty lub odmowy przyjęcia zwrotu.
 6. Zwroty niedostarczonych zamówień:
  • Jeśli zamówienie nie zostało dostarczone do klienta w określonym czasie i nie można ustalić przyczyny opóźnienia, sklep zwraca pełną kwotę zapłaconą przez klienta.

Ułatwienia dostępu

0%