REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Background
  1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym (dalej „Sklep”) sprzedającym gadżety.

1.2. Sklep prowadzony jest przez: Fundacja Instytut Rozwoju Medialnego, z siedzibą w ul. Modrzewiowa 4, 34-335 Krzyżowa, zarejestrowaną w Polsce, NIP: 5532580360.

1.3. Korzystanie ze Sklepu oznacza akceptację niniejszego regulaminu w całości.

  1. Zamówienia i płatności

2.1. W Sklepie dostępne są produkty, wraz z ich opisami, cenami i dostępnością.

2.2. Zamówienia można składać za pomocą formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

2.3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia wraz z informacjami dotyczącymi płatności.

2.4. Płatności za zamówienia można dokonać przy użyciu dostępnych metod płatności w Sklepie (aktualnie jest to płatność przez PayU)

  1. Dostawa

3.1. Sklep dostarcza zamówione produkty za pośrednictwem wybranej firmy kurierskiej lub innego dostawcy.

3.2. Koszty dostawy są określone podczas składania zamówienia i zależą od miejsca dostawy oraz wybranej metody dostawy.

3.3. Termin dostawy zależy od dostępności produktów i czasu realizacji zamówienia.

  1. Reklamacje

4.1. Klient ma prawo do reklamacji w przypadku otrzymania uszkodzonego lub niezgodnego z zamówieniem produktu.

4.2. Reklamacje należy zgłaszać w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówienia.

4.3. Sklep rozpatruje reklamacje w możliwie najkrótszym czasie i informuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

  1. Zwroty i odstąpienie od umowy

5.1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówienia.

5.2. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić produkt w stanie nienaruszonym i oryginalnym opakowaniu, wraz z kompletnym wyposażeniem i wszystkimi akcesoriami.

5.3. Koszty zwrotu produktu ponosi Klient, chyba że przyczyną zwrotu jest wada produktu lub niezgodność z zamówieniem.

5.4. Po otrzymaniu zwróconego produktu, Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę za produkt w terminie 14 dni od otrzymania zwrotu.

  1. Ochrona danych osobowych

6.1. Sklep gwarantuje poufność i ochronę danych osobowych Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

6.2. Dane osobowe Klientów są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia i nie są udostępniane osobom trzecim bez zgody Klienta, chyba że jest to konieczne do wykonania umowy.

  1. Postanowienia końcowe

7.1. Niniejszy regulamin jest wiążący dla Klientów Sklepu.

7.2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie, o czym Klienci zostaną poinformowani na stronie internetowej Sklepu.

7.3. W przypadku sporów wynikłych z zawarcia i wykonywania umowy, strony będą dążyć do rozwiązania ich drogą negocjacji. W przypadku braku porozumienia, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sklepu.

Dziękujemy za zapoznanie się z naszym regulaminem. W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszym zespołem obsługi klienta.

0%